previous arrow
next arrow
Slider

ארגז כלים מעץ ארז אדום

"הארגז שומר על כליו של הנגר, כלומר על רכושו היקר ביותר. מספרים ששני בתי המקדש נבנו מארזי הלבנון. הארגז שלפניכם, הבנוי מפריסות שונות של ארז, על בסיס התכניות של האומן Mike Pekovic, הוא מעין מקדש לכלים. הוא שומר עליהם בביטחה - לא רק מפני מפגעים, אלא גם מפני האפשרות, שחלילה, לא ישתמשו בהם יותר"